Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

USOSweb

Odnośniki do serwisów USOSweb dla różnych wydziałów UW:
USOSweb dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki
USOSweb dla Wydziału Fizyki
USOSweb dla Wydziału Chemii
USOSweb dla Wydziału Nauk Ekonomicznych
USOSweb dla Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
USOSweb dla pozostałych wydziałów

Wiele USOSwebów

Hmm, czemu aż tyle odnośników? Co to znaczy, że USOSweb jest dla jakiegoś wydziału?

USOS nie został wprowadzony od razu na całej uczelni, następowało to stopniowo. Pierwsze wydziały, które kolejno przyjmowały USOS-a, instalowały u siebie własny serwis USOSweb. Dla jednostek dydaktycznych, w których USOS zagościł później, został stworzony jeden centralny USOSweb. Tak więc na UW istnieje więcej niż jeden serwis USOSweb.

Na szczęście to, że USOSwebów jest kilka, nie oznacza nic strasznego. Wszystkie USOSweby wyglądają niemal tak samo, potrafią dokładnie to samo i używa się ich w ten sam sposób. Różnią się jedynie danymi - każdy zawiera dane dotyczące tego wydziału, dla którego został utworzony (lub wielu różnych wydziałów w przypadku centralnego USOSweba). Każdy powinien zwrócić uwagę jedynie na to, z którego USOSweba powinien korzystać - czyli którego z powyższych adresów internetowych używać. A zidetyfikować "swój" USOSweb na powyższej liście jest bardzo łatwo. Wszak każdy wie, gdzie studiuje lub prowadzi zajęcia.

Mała niedogodność może się pojawić tylko wtedy, gdy ktoś prowadzi zajęcia lub studiuje na więcej niż jednym kierunku. Na przykład osoba, która studiuje na Wydziale Chemii, a jednocześnie podjęła studia na Wydziale Fizyki, musi korzystać z dwóch USOSwebów: sprawy związane ze studiami na Wydziale Chemii załatwia na "chemicznym" USOSwebie, a sprawy związane z Wydziałem Fizyki - na USOSwebie "fizycznym". Problemu tego nie będzie mieć osoba, która studiuje jednocześnie na Wydziale Geografii i Wydziale Zarządzania, gdyż oba te wydziały obsługiwane są przez USOSweb centralny.

Dlaczego tak jest? Dlaczego wszystkie wydziały nie mogą być obsługiwane przez jeden USOSweb? Cóż, w całkiem niedalekiej przyszłości najprawdopodobniej właśnie tak będzie. Znikną osobne USOSweby wydziałowe i nastanie jeden centralny USOSweb. Zresztą, ten proces już się rozpoczął - zostały wyłączone odrębne USOSweby Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Psychologii. Likwidowanie wydziałowych USOSwebów wymaga jednak starannych przygotowań. Trzeba na przykład pieczołowicie przygotować naprawdę wydajny, solidny komputer, na którym będzie działać centralny USOSweb, żeby nie okazało się, że obsługa studentów z całego Uniwersytetu to dla jednego serwisu zbyt wielkie brzemię.

Co już wiemy o USOSwebie

No dobrze, wróćmy do USOSweba jako takiego - nieważne, którego z jego wcieleń używamy na co dzień.

Co nieco o USOSwebie było już wspominane w artykułach o USOSowni i o współpracy uczelnianych systemów informatycznych:

 • USOSweb powstał, by z części danych zgromadzonych w USOS-ie mógł korzystać bezpośrednio ogół studentów i pracowników dydaktycznych,
 • USOSweb jest serwisem internetowym, obsługiwanym przy pomocy przeglądarki internetowej,
 • USOSweb służy studentom na przykład do rejestrowania się na przedmioty lub przeglądania własnego przebiegu studiów (ocen ze sprawdzianów, egzaminów itp.),
 • pracownicy dydaktyczni wykorzystują USOSweba na przykład do wypełniania protokołów z ocenami,
 • USOSweb zastępuje papierowe protokoły, indeksy i karty egzaminacyjne,
 • przy pomocy USOSweba nie można zarejestrować się na przedmioty dostępne dla studentów z całego Uniwersytetu (przedmioty ogólnouniwersyteckie, zajęcia z wychowania fizycznego, lektoraty itp.) - do rejestracji na te przedmioty służy serwis UL,
 • dane zgromadzone w USOS-ie i USOSwebie uzgadniane są co jakiś czas (przynajmniej raz na dobę) w czasie tzw. migracji, podczas której nie jest możliwe korzystanie z serwisu (dlatego zazwyczaj migracja ma miejsce w nocy lub nad ranem).

Struktura stron USOSweba

Strona tytułowa USOSweba wygląda tak:

Wszystkie strony USOSweba mają identyczną strukturę. Można na nich wyróżnić cztery sekcje, które na powyższym rysunku zaznaczone są cyferkami:

 1. Panel Centralnego Systemu Uwierzytelniania. Większość funkcji dostępnych w USOSwebie nie jest dostępna dla każdego, kto wpisze w przeglądarce adres serwisu. Dostęp do nich wymaga wcześniejszego zalogowania się, czyli podania własnego numeru PESEL i tajnego hasła. Na samej górze każdej strony serwisu znajduje się wąski pasek, który związany jest z Centralnym Systemem Uwierzytelniania. Pozwala on na przejrzenie listy serwisów współpracujących z USOS-em, zalogowanie się do USOSweba (i innych serwisów), wylogowanie się i zmianę hasła. Pasek ten jest taki sam dla różnych serwisów współpracujących z USOS-em. Żeby więc nie powielać instrukcji jego obsługi podczas opisywania każdego z serwisów, instrukcja ta została umieszczona na stronie poświęconej Centralnemu Systemowi Uwierzytelniania.
 2. Menu główne. Zawiera listę odnośników do głównych działów USOSweba, takich jak na przykład Katalog, Dla studentów lub Dla pracowników. Pozwala też na zmianę języka, w którym wyświetlana jest treść serwisu (poprzez kliknięcie na flagę Wielkiej Brytanii / Polski).
 3. Menu podrzędne. Panel z lewej strony ekranu zawiera menu związane z pozycją wybraną w górnym menu. Zawartość tego menu zmienia się między innymi w zależności od działu wybranego w górnym menu. Przykładowo, po wybraniu w górnym menu pozycji Katalog w menu z lewej strony pojawią się pozycje takie jak Studenci, pracownicy, Jednostki organizacyjne i Przedmioty. Są to odnośniki do stron zawierających wyszukiwarki studentów i pracowników, jednostek organizacyjnych, przedmiotów. Konkretne funkcje USOSweba dostępne z poziomu menu podrzędnego nazywane są modułami. Nie każdy użytkownik ma dostęp do wszystkich modułów. Niektóre dostępne są dla wszystkich (i czasami nawet nie trzeba się zalogować, żeby móc z nich korzystać), niektóre tylko dla studentów, inne jeszcze tylko dla pracowników. Do kilku mają dostęp byli studenci. Różnice w tym, gdzie komu wolno zajrzeć, są oczywiste: student nie powinien mieć, przykładowo, dostępu do modułu, w którym można wystawiać oceny, nie ma też potrzeby, by prowadzący zajęcia mógł zapisywać się na przedmioty.
 4. Treść strony. Wyżej opisane sekcje pełnią jedynie rolę nawigacyjną. Przy ich pomocy można dostać się do konkretnej strony reprezentującej konkretny moduł USOSweba. Ale właściwa praca w USOSwebie ma miejsce właśnie w tej sekcji, zajmującej największą część okna przeglądarki. Tutaj odbywa się zapisywanie do grup, wypełnianie protokołów, korzystanie z wyszukiwarki przedmiotów itp.