Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Materiały dla pracowników

USOSweb - materiały dla pracowników i studentów

Rejestracje na egzaminy w USOSweb podręcznik dla zainteresowanych nowym sposobem rejestrowania się na egzaminy

Podręczniki multimedialne dotyczące obsługi modułu USOSweba o nazwie U-MAIL, który umożliwia wysyłanie wiadomości e-mail do studentów, prowadzących zajęcia oraz całych grup zajęciowych:
Wysyłanie wiadomości przez U-MAIL do wybranej osoby
Wysyłanie wiadomości przez U-MAIL do danej grupy zajęciowej
Wysyłanie wiadomości przez U-MAIL przy pomocy lokalnego klienta poczty

Moduł "Wymiana studencka" w USOSweb - podręcznik dla wszystkich zainteresowanych wyjazdami zagranicznymi w ramach programu ERASMUS. Koordynatorzy powinni zainteresować się rozdziałem drugim, studenci - trzecim, a członkowie komisji i opiniodawcy - piątym. Wszyscy powinni rzucić okiem na rozdział czwarty, który jest poświęcony porozumieniu o programie zajęć.

USOSweb - materiały dla pracowników

Wypełnianie protokołów w USOSweb - podręcznik opisuje kolejne kroki konieczne do wypełnienia protokołu, łącznie z wyborem właściwego USOSweba i zalogowaniem się do serwisu. Przedstawione są także dodatkowe przydatne funkcje związane z wypełnianiem protokołów.

Przydatne funkcje USOSweb: listy studentów, U-MAIL - podręcznik objaśnia szczegółowo, w jaki sposób można śledzić wyniki rejestracji włącznie z przeglądaniem list studentów zapisanych na zajęcia oraz jak korzystać z modułu U-MAIL, służącego do wysyłania wiadomości bezpośrednio z USOSweba do określonych grup adresatów. Dodatkowo opisano, jak można zmieniać własne preferencje co do domyślnego sposobu wyświetlania poszczególnych zakładek w serwisie.

Sprawdziany w USOSweb: część 1, część 2 - moduł Sprawdziany, o którym traktuje ten podręcznik, ma na celu możliwie jak największe uproszczenie procesu przekazywania wyników studentom. Oferuje również kilka przydatnych opcji, jak choćby generowanie statystyk i automatyczne wystawianie ocen na podstawie wcześniej zdefiniowanego algorytmu lub podział obowiązków pomiędzy osobami współprowadzącymi zajęcia (np. osoby sprawdzające konkretne zadanie wchodzące w skład egzaminu publikują jego wyniki bez konieczności wpisywania ich do systemu przez koordynatora przedmiotu).

Wnioski studenckie w USOSweb. Podręcznik dla koordynatorów - podręcznik dotyczący obsługi wniosków studenckich dla koordynatorów (członków komisji rozpatrujących wnioski).