Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Zespół redakcyjny forum

Głównymi administratorami USOSowni i moderatorami forum są pracownicy Działu Aplikacji Komputerowych.

Na pytania dotyczące technicznych aspektów działania serwisów internetowych odpowiadają na forum pracownicy pionu informatycznego UW.

Forum USOSowni pierwotnie zostało utworzone z myślą o rozwiązywaniu problemów technicznych studentów i nauczycieli akademickich. Z biegiem czasu charakter zadawanych pytań zaczął ewoluować w kierunku kwestii bardziej związanych z typową obsługą serwisów, a często nawet z samym tokiem studiów. Zwłaszcza w tym ostatnim przypadku nie zawsze uczelniani informatycy są w stanie udzielić rzetelnej odpowiedzi.

Na szczęście wspaniałym sojusznikiem okazaliście się Wy sami - studenci i pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego, którzy w ramach własnej inicjatywy bezinteresownie pomagacie sobie wzajemnie. Gorąco dziękujemy wszystkim, którzy poświęcają swój cenny czas, by pomóc innym.

Szczególne podziękowania w tej materii należą się następującym osobom:

  • p. Agata Mieszała - pracownik Biura ds. Realizacji Procesu Bolońskiego
  • p. Beata Górska - studentka
  • p. Zofia Wiśniewska - studentka
  • p. Piotr Kurzawa - absolwent

Pamiętajcie, że Wasi koleżanki i koledzy, którzy udzielają Wam odpowiedzi na forum (dotyczy to zwłaszcza studentów), dzielą się z Wami swoją wiedza i doświadczeniem, ale nie mogą dokonywać żadnych zmian na Waszych kontach w serwisach ani podejmować decyzji w sprawach studiów. Dotyczy to zresztą całej USOSowni - możemy służyć radą, ale wszystkie Wasze indywidualne problemy, zwłaszcza dotyczące Waszego toku studiów, musicie przedstawiać osobiście w dziekanatach lub innych instytucjach do tego przeznaczonych.