Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Uwaga! Ważny komunikat dotyczący podpinania przedmiotów

Biuro Spraw Studenckich informuje, że wszystkich studentów dotyczy obowiązek podpinania przedmiotów pod program i etap studiów lub tylko pod program – bez wskazania etapu.

Jeżeli student nie podepnie przedmiotu to tym samym zadeklaruje, że jest to przedmiot ponadplanowy wykraczający poza limit dopuszczalnych dla tego programu zajęć ponadplanowych i od roku akademickiego 2013/2014 będzie zobowiązany do wniesienia za niego opłaty.

Za przedmioty zrealizowane przed rokiem akademickim 2013/2014 a niepodpięte i zrealizowane w ramach limitu nie będą pobierane opłaty.

Zgodnie z Regulaminem Studiów oraz Szczegółowymi Zasadami Studiowania w jednostce przed rokiem akademickim 2013/2014 od studentów mogły być pobierane opłaty za zajęcia nieobjęte planem studiów przewyższające limit zajęć ponadplanowych (w oparciu o zapisy § 15 – Regulaminu Studiów z 2006 r. i Regulaminu Studiów z roku 2010 i 2012).

Aktualizacja: Biuro Spraw Studenckich informuje, że zgodnie z decyzją pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Marty Kicińskiej-Habior możliwość podpinania przedmiotów przez studentów w USOSweb została przedłużona do 13 listopada br.

Oświadczenie studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat

Zgodnie z decyzją Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, prof. dr hab. Marty Kicińskiej-Habior, informujemy, że została otwarta tura składania oświadczeń w USOSweb.

W roku akademickim 2013/2014 do złożenia oświadczenia zobowiązani są:

  1. Studenci nowoprzyjęci na I r. studiów stacjonarnych w ramach rekrutacji otwartej.
  2. Studenci podejmujący studia w ramach wznowienia studiów (dotyczy studiów podjętych po 1. 10.2011 r.).
  3. Studenci przyjęci w trybie przeniesienia z innej uczelni (kontynuujący na UW studia podjęte począwszy od 1.10.2011 r.).

Studenci kontynuujący w roku akademickim 2013/2014 studia podjęte w roku akademickim 2011/2012 lub 2012/2013 po zalogowaniu się na swoje konto w USOSweb zobowiązani są:

  1. do sprawdzenia, czy oświadczenia przez nich złożone w poprzednim roku akademickim są poprawne,
  2. jeśli oświadczenie zostało złożone błędnie, do pilnego skontaktowania się ze swoją sekcją studencką w jednostce w celu jego poprawienia.

Jednocześnie PRZYPOMINAMY, że złożone oświadczenie jest podstawą do weryfikacji uprawnienia studenta do bezpłatnego podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych na pierwszym lub drugim kierunku studiów.

Student składa osobne oświadczenie dla każdego realizowanego kierunku studiów stacjonarnych.

Instrukcja dotycząca wypełniania wniosków w USOSweb: POBIERZ.

Aktualizacja: W związku z decyzją pani Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia prof. dr hab. Marty Kicińskiej-Habior termin składania oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat został przedłużony do 30 listopada 2013 r.

Wnioski o miejsce w akademiku

Uwaga! W USOSowni dostępne są podręczniki dotyczące wniosków przeznaczone dla studentów i koordynatorów.

18 czerwca 2012 r. wszedł w życie nowy Regulamin Domów Studenta UW.

Zgodnie z nowymi zasadami wszyscy studenci, którzy chcą ubiegać się o miejsce w Domu Studenta zobowiązani są wypełnić wniosek z USOSweb Kampusu Centralnego:

Po wypełnieniu i zatwierdzeniu wydrukowaną i podpisaną wersję złożyć w Komisji Stypendialnej jednostki.

Oto garść praktycznych uwag:

● Wnioski złożone na starych formularzach są NIEWAŻNE i nie będą mogły zostać rozpatrzone. Jeśli złożyłeś taki wniosek - skontaktuj się z Komisją w celu odzyskania dokumentacji i złóż wniosek prawidłowo - przez USOSweb.
● Wniosek złożony wyłącznie w USOSweb jest niewystarczający - po zatwierdzeniu należy go wydrukować, podpisać i złożyć wraz z załącznikami do Sekretariatu/Komisji Stypendialnej jednostki.
● Warunkiem złożenia Wniosku o miejsce w Domu Studenta jest wypełnienie nowego Oświadczenia o dochodach. Dopiero po złożeniu Oświadczenia możliwe będzie wygenerowanie wniosku.
● Jeśli adres zamieszkania, który wyświetla się podczas składania wniosku jest nieprawidłowy, należy go zmienić w Dziekanacie/Sekretariacie jednostki. Po dokonaniu zmiany złożenie wniosku z prawidłowymi danymi będzie możliwe dopiero kolejnego dnia.
Odległość między miejscem zamieszkania a uczelnią należy obliczyć, jako adres docelowy podając: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa.
● Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie odległości, czyli wydruk z ogólnodostępnego, internetowego serwisu map. Na wydruku powinna znajdować się mapa i ilość kilometrów.
Lista dokumentów, potrzebnych do weryfikacji sytuacji materialnej studenta drukuje się na Oświadczeniu o dochodach jako załączniki.
● Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o świadczeniach rodzinnych ustala się na podstawie zaświadczenia z ZUS.
● W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji na piśmie można złożyć pisemne odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów.

W razie pytań - napisz: stypendia@samorzad.uw.edu.pl.

Wnioski stypendialne w USOSweb

Informujemy, że w USOSwebie został uruchomiony moduł do składania wniosków o świadczenia pomocy materialnej (stypendia socjalne, specjalne dla niepełnosprawnych, zapomogę oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów) drogą elektroniczną.

Wnioski należy składać korzystając z USOSweba kampusu centralnego, niezależnie od tego, z jakiego USOSweba korzysta się na co dzień.

W przypadku problemów bądź wątpliwości w sprawie składania wniosków o stypendia, jak równie w przypadku przypadkowego zatwierdzenia błędnie wypełnionego wniosku prosimy pisać na adres, pod którym dyżurują członkowie Samorządu Studentów UW: stypendia@samorzad.uw.edu.pl.

Prosimy o zapoznanie się z listem od Zarządu Samorządu Studentów UW do wszystkich studentów, dotyczącym inauguracji modułu.

Zapraszamy również do lektury artykułu poświęconego elektronicznym wnioskom studenckim.

Oficjalna strona USOS

Uniwersytecki System Obsługi Studiów doczekał się własnego serwisu - wizytówki. Gorąco zapraszamy wszystkich do odwiedzin. Co prawda serwis nie jest bezpośrednio powiązany z Uniwersytetem Warszawskim (USOS został wdrożony na wielu polskich uczelniach), a do tego część prezentowanych na jego stronach treści jest doskonale znana tym bywalcom USOSowni, którzy przeczytali Podręcznik USOS-owicza i inne nasze artykuły, niemniej jednak na pewno każdy znajdzie tam sporo interesujących ciekawostek i ważnych informacji dotyczących USOS-a, jego serwisów i całej otoczki związanej z tym projektem, bezprecedensowym w historii polskiego szkolnictwa wyższego.

Pogadanka ze wszech miar umoralniająca

Jako że sesja rozpoczęła się na dobre, a już niedługo zaczną się wakacje, nie jest to dobry czas na kolejny specjalistyczny artykuł traktujący o którymś z uniwersyteckich serwisów. Tym razem proponujemy więc studentom filozoficzno-moralizatorską pogadankę w nieco lżejszym tonie. Miłej lektury i powodzenia na egzaminach!

MOST - Program Mobilności Studentów

Studencie! Jeżeli w ramach poszerzania horyzontów rozważasz spędzenie jednego lub dwóch semestrów na innym uniwersytecie, koniecznie zapoznaj się z naszym nowym artykułem, w którym przedstawiamy Program MOST oraz serwis IRK-MOST.

Kariera puka do Twoich drzwi ;-)

Szukasz pracy, stażu, chcesz się dobrze zareklamować przyszłemu pracodawcy?

Skorzystaj z serwisu biurokarier.edu.pl, przeznaczonego tylko dla absolwentów polskich uczelni. Jeśli zechcesz, automatycznie trafią do niego z USOS-a dane o przebiegu Twoich studiów i uzyskanych dyplomach.

Zajrzyj do serwisu biurokarier.edu.pl, a także skontaktuj się z naszym uczelnianym Biurem Karier Uniwersytetu Warszawskiego.

Z pewnością zainteresuje Cię lektura naszych dwóch artykułów z serii Kariera puka do Twoich drzwi:

USOS dziełem szatana?

W ostatnich dniach USOS stał się celem prawdziwej nagonki ze strony mediów. Wymowa publikowanych artykułów jest jednoznaczna: USOS to prawdziwe piekło dla studenta. Jednocześnie większość z nich nie próbuje przedstawić stanowiska twórców i opiekunów systemu. Zmuszeni więc jesteśmy uczynić to sami, przy pomocy własnych środków przekazu - zapraszamy do lektury artykułu komentującego ostatnie rewelacje prasowe.

Ankiety - część trzecia i ostatnia

Nasz ankietowy mini-cykl dobiegł końca. W ostatnim artykule konfrontujemy ze sobą dwie formy przeprowadzania ankiet: internetową i papierową. Wyjaśniamy też, dlaczego ankiety internetowe są w pełni anonimowe.

Tradycyjnie wraz z artykułem zamieszczamy w USOSowni powiązaną tematycznie ankietę.