Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Poczta elektroniczna na UW

Kliknij tutaj, by przejść do serwisu poświęconego uniwersyteckiej poczcie elektronicznej.

Nieraz wspominaliśmy już w USOSowni, jak ważne jest posiadanie uczelnianego konta e-mail. Korespondencja wewnątrzuczelniana lub w imieniu uczelni powinna odbywać się przy pomocy adresów e-mail identyfikujących nadawcę listu jako członka społeczności UW. To kwestia nie tylko porządku i bezpieczeństwa, ale także prestiżu i elegancji. Adres jan.kowalski@uw.edu.pl wygląda dużo wiarygodniej niż janek35@darmowapoczta.pl, nie mówiąc już o reklamach dołączanych na końcu każdego wysłanego listu, na których treść nie mamy wpływu, a która potrafi być czasami zwyczajnie niestosowna.

Co więcej, od pewnego czasu nie jest to już sprawa osobistego wyboru. Posiadanie uniwersyteckiego konta e-mail i korzystanie z niego w sprawach związanych z uczelnią jest Twoim obowiązkiem, odgórnie narzuconym przez Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego nr 16 z dn. 2007-04-18.

Zgodnie z tym zarządzeniem każdy pracownik i każdy student winien:

  • posiadać konto na jednym z serwerów poczty elektronicznej należących do Uniwersytetu Warszawskiego wraz z adresem domenowym identyfikowanym z naszą uczelnią,
  • regularnie sprawdzać pocztę elektroniczną z częstotliwością pozwalającą na utrzymywanie kontaktów,
  • traktować materiały otrzymane drogą elektroniczną w sposób nie gorszy niż w przypadku materiałów otrzymanych w inny sposób.

Pamiętaj więc, że jeżeli nie posiadasz uczelnianego konta e-mail lub nie zaglądasz na nie regularnie, łamiesz przepisy obowiązujące na Uniwersytecie Warszawskim. Nawet jeżeli gdzieś na naszym uniwersytecie poproszono Cię o podanie adresu e-mail i zaakceptowano adres spoza UW, to jeżeli tylko nie zachodzą szczególne okoliczności usprawiedliwiające takie postępowanie, należałoby je z dużym prawdopodobieństwem uznać za przejaw nieznajomości lub ignorowania przepisów.

No dobrze, dość o przepisach, przejdźmy do konkretów.

Na Uniwersytecie Warszawskim niektóre wydziały lub instytuty posiadają własne serwery pocztowe. Część z nich (np. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki) nadają studentom konta e-mail dożywotnio - czyli mogą z nich korzystać przez dziesiątki lat także jako absolwenci.

Zazwyczaj jednostki dydaktyczne posiadające własną pocztę same dbają o to, by ich studenci i pracownicy posiadali konta pocztowe - jeżeli nie, należy we własnym zakresie zapytać (np. w dziekanacie lub wydziałowej pracowni informatycznej), jakie należy podjąć kroki, żeby otrzymać konto.

Oto lista jednostek z własnymi serwerami pocztowymi:

Jednostka UW Konta dla pracowników Konta dla studentów Adresy domen
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki TAK TAK mimuw.edu.pl
students.mimuw.edu.pl
Wydział Nauk Ekonomicznych TAK NIE wne.uw.edu.pl
Wydział Zarządzania TAK TAK mail.wz.uw.edu.pl
Wydział Fizyki TAK TAK fuw.edu.pl
okwf.fuw.edu.pl
igf.fuw.edu.pl
npdaxp.fuw.edu.pl
Wydział Biologii TAK NIE biol.uw.edu.pl
hydro.biol.uw.edu.pl
Wydział Chemii TAK NIE chem.uw.edu.pl
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych TAK NIE poczta.isns.uw.edu.pl
Wydział Pedagogiczny TAK NIE pedagog.uw.edu.pl
Wydział Prawa i Administracji TAK NIE wpia.uw.edu.pl
Instytut Dziennikarstwa TAK NIE id.uw.edu.pl
Wydział Psychologii TAK TAK psych.uw.edu.pl
sci.psych.uw.edu.pl
engram.psych.uw.edu.pl
Instytut Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales" TAK NIE obta.uw.edu.pl
Instytut Socjologii TAK NIE is.uw.edu.pl
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych TAK NIE wgsr.uw.edu.pl
Instytut Studiów Społecznych TAK NIE samba.iss.uw.edu.pl
jednostki administracji centralnej TAK NIE adm.uw.edu.plSformułowanie adres domeny w powyższej tabelce oznacza to, co w adresie e-mail widnieje za "małpą" (znakiem @).

Jeżeli nie możesz posiadać konta e-mail na serwerze Twojej jednostki dydaktycznej, to powinieneś je założyć na jednym z dwóch ogólnouczelnianych serwisów: Poczta UW dla studentów lub Poczta UW dla pracowników.

Uwaga, świeżo upieczony studencie pierwszego roku! Założenie konta pocztowego możliwe jest dopiero wtedy, gdy Twoje dane zostaną przeniesione z IRK do USOS. Tak więc jeżeli już będziesz mógł zalogować się do USOSweba, oznaczać to też będzie, że już wolno Ci założyć sobie konto e-mail w Poczcie UW.

Warto zapamiętać, że wszystkie adresy e-mail pracowników i studentów są kopiowane do USOS-a, a stamtąd do USOSweba. Dzięki temu możliwe jest korzystanie z funkcji U-MAIL, dzięki której za pośrednictwem USOSweba można np. wysłać wiadomość do wszystkich studentów danej grupy bez znajomości ich adresów (więcej w materiałach dydaktycznych dotyczących USOSweba).