Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

MUCI - czyli gdzie występuje USOS

Uniwersytet Warszawski stanowi kolebkę USOS-a. To u nas powstała pierwsza wersja systemu. Jednakże, jak zapewne niektórzy wiedzą, od tego czasu USOS zagościł także na innych polskich uczelniach - w tej chwili jest ich ponad dwadzieścia.

Co więcej, USOS bardzo szybko przestał być dziełem jedynie Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie nad jego nieustannym rozwojem współpracują informatycy z, między innymi, następujących uczelni:

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
  • Politechnika Rzeszowska.

Nie wszystkie uczelnie wdrażają u siebie USOS-a ze wszystkimi serwisami. Zdarza się, że rezygnują z pewnych serwisów (np. z UL-a, gdy nie prowadzą rejestracji żetonowej). Bywa też tak, że najpierw wprowadzany jest sam USOS, a dopiero później, gdy system przyjmie się już w dziekanatach, do rąk studentów i nauczycieli oddany zostaje USOSweb.

Każda uczelnia, która przystępuje do USOS-owej społeczności, może liczyć na wsparcie pozostałych uczelni w niełatwym procesie wdrażania USOS-a. W tym celu funkcjonuje między innymi szereg list dyskusyjnych o różnorodnej tematyce (np. lista poświęcona elektronicznym legitymacjom studenckim), na których pracownicy wszystkich uczelni wymieniają się opiniami, doświadczeniami, proszą o pomoc lub zgłaszają wykryte usterki. Przedstawiciele uczelni zbierają się kilka razy w roku na organizowanych na UW Spotkaniach Komisji do spraw USOS, na których m.in. omawiane są nowości w USOS-ie i jego serwisach, a także prowadzone są dyskusje dotyczące kierunków dalszego rozwoju systemu.

Wszystkie uczelnie korzystające z USOS-a stowarzyszone są w Międzyuniwersyteckim Centrum Informatyzacji.

Jak można przeczytać na stronie internetowej MUCI, Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji powołano w celu tworzenia, utrzymywania i rozwijania systemów informatycznych wspierających zarządzanie uczelnią, serwisowania systemów informatycznych, szkolenia uczelnianych administratorów systemów informatycznych oraz koordynowania wydzielonych zadań z zakresu informatyzacji uczelni.

Warto zauważyć, że MUCI jest członkiem europejskiej organizacji zajmującej się problematyką informatyzacji wyższych uczelni EUNIS (European University Information Systems). W roku 2007 MUCI otrzymało za USOS-a prestiżową nagrodę EUNIS Elite Award of Excellence. Nagroda ta stanowi potwierdzenie, że USOS wraz ze swoimi serwisami pod względem jakości stoi w europejskiej czołówce systemów informatycznych obsługujących wyższe uczelnie.

MUCI zostało także finalistą IX edycji konkursu Lider Informatyki tygodnika managerów i informatyków Computerworld w kategorii Organizacje użyteczności publicznej.