Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Podpięcia

Uprzejmie informujemy, że od najbliższych rejestracji żetonowych i wydziałowych (semestr letni 2015/2016) będzie wymagane podpinanie przedmiotów pod program studiów.

Prosimy również, aby w trakcie rejestracji zwracać uwagę na pojawiające się komunikaty (!) i informacje (i).

Rzecznik akademicki do spraw studenckich i pracowniczych

Rejestracje na egzaminy - nowa metoda

Już wkrótce w serwisie USOSweb udostępniona zostanie nowa wersja modułu rejestracji na egzaminy, która stopniowo będzie wdrażana na wydziałach UW. W przeciwieństwie do dotychczas używanej wersji, wynik nowej metody rejestracji nie zależy od kolejności zgłoszeń studentów, czyli zasada "kto pierwszy, ten lepszy" nie obowiązuje. Przebieg rejestracji jest następujący: w trakcie krótkich (np. 15-minutowych) mikrotur studenci dokonują wyborów odnośnie zapisów, a w przerwach pomiędzy mikroturami dowiadują się, czy udało im się zapisać. Jeżeli nie, to w kolejnej mikroturze mogą próbować zapisać się ponownie, dokonując innych wyborów. W przyszłości taka metoda zapisów obejmie również inne rejestracje - na przedmioty ogólnouniwersyteckie, zajęcia z wychowania fizycznego, obowiązkowe przedmioty kursowe etc.

Zachęcamy studentów i nauczycieli akademickich do zapoznania się z dostępnym w USOS-owni podręcznikiem Rejestracje na egzaminy.

Powtarzanie zajęć z języka obcego z powodu niezadowalających wyników w nauce

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia nr 20 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2013/2014, studenci, którzy wykorzystali już dwa żetony egzaminacyjne i zamierzają po raz kolejny podejść do egzaminu certyfikacyjnego, są zobowiązani do zarejestrowania się na 10-godzinny kurs on-line w ramach powtarzania zajęć z języka obcego z powodu niezadowalających wyników w nauce. Koszt kursu wraz z weryfikacją efektów to 150 PLN.

Aby zarejestrować się na egzamin certyfikacyjny należy:

  • zapisać się na 10-godzinny kurs on-line (więcej: ),
  • opłacić kurs (kwota do zapłaty pojawi się w zakładce "płatności"),
  • dokonać właściwej rejestracji w terminie podanym na stronie: http://rejestracja.usos.uw.edu.pl

Student otrzymuje kolejny żeton egzaminacyjny po uregulowaniu płatności za kurs. Brak opłaty uniemożliwi dokonanie rejestracji.

Rejestracje żetonowe - istotne zmiany

W serwisie UL wprowadzono zmiany dotyczące procesu rejestracji. Zostały one opisane w poświęconym im artykule. Koniecznie powinni się z nim zapoznać wszyscy studenci biorący udział w rejestracjach żetonowych.

Wszelkie pytania oraz uwagi dotyczące przedstawionych w artykule zmian prosimy zgłaszać w tym wątku forum.

Termin podpięć w USOSweb dla przedmiotów w semestrze letnim

Biuro Spraw Studenckich informuje, że dokonywanie przez studentów podpięć w USOSweb dla przedmiotów realizowanych w semestrze letnim 2013/2014 będzie możliwe w okresie od 24 lutego do 13 marca br.

BSS jednocześnie przypomina o konieczności terminowego dokonania podpięć.

Informacja MNiSW odnośnie definicji pierwszego kierunku studiów stacjonarnych

Biuro Spraw Studenckich informuje, że w przekazanej Uczelni informacji otrzymanej w dniu 30 grudnia 2013 r., Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie m.in. odpłatności za drugi kierunek studiów stacjonarnych wskazuje, iż studiami na pierwszym kierunku studiów są studia rozpoczęte w roku akademickim 2012/2013 z decyzją o przyjęciu wydaną po 30.09.2012 r. oraz w latach następnych.

Informacje obecnie uzyskane w znacznym stopniu odbiegają od wyjaśnień dotychczas przekazywanych Uczelni przez MNiSW.

Mając powyższe na uwadze BSS pragnie poinformować, że uległa zmianie sytuacja prawna studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012 oraz 2012/2013 (wobec, których decyzja o przyjęciu zapadła do 30 września 2012 r.).

Studia podjęte w roku akademickim 2011/2012 oraz 2012/2013 (z decyzją o przyjęciu wydaną do 30.09.2012 r.) nie są uwzględniane w kontekście przepisów o odpłatności. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż studiami na pierwszym kierunku są studia podjęte w roku akademickim 2013/2014.

Treść nowej uzyskanej z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykładni znajdą Państwo na stronie głównej Biura Spraw Studenckich pod następującym odnośnikiem: http://www.bss.uw.edu.pl/aktualnosci/BSS_441_30_2014.pdf

Przedłużenie możliwości podpinania przedmiotów

Informujemy, że zgodnie z decyzją pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Marty Kicińskiej-Habior możliwość podpinania przedmiotów przez studentów w USOSweb została przedłużona do 8 grudnia br.

Poradnik - podpinanie przedmiotów w roku akademickim 2012/2013

Na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki został opracowany poradnik opisujący zasady podpinania przedmiotów oraz objaśniający wpływ podpięć na średnie, rozliczanie lat, suplement i opłaty.

Treść poradnika może jeszcze ulegać nieznacznym zmianom (na przykład po uwzględnieniu kolejnych interpretacji przepisów z MNiSW), o których będziemy informować na bieżąco.

Poradnik dedykowany jest studentom Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, jednak w dużej mierze zawiera uniwersalne treści, przydatne wszystkim studentom UW. Gorąco więc namawiamy do jego lektury.

Pobierz poradnik