Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Inne serwisy internetowe na UW współpracujące z USOS-em

Oprócz systemów wymienionych na poprzednich stronach, z USOS-em do rodziny USOS-owej należą także następujące serwisy:

 • IRK-BWZ (BWZ to skrót od: Biuro Współpracy z Zagranicą) - wzorowany na IRK serwis służący do rekrutacji studentów zagranicznych, przyjeżdżających do Polski na studia krótkoterminowe na UW w ramach współpracy międzynarodowej, realizowanej przez programy takie jak Erasmus Mundus.
 • Informator ECTS - serwis zawierający informacje dotyczące systemu transferu i akumulacji punktów ECTS. W Informatorze dostępne są dwa katalogi: programy studiów i przedmioty (wraz z ich wyceną w punktach ECTS) na UW. Informacje zawarte w katalogu przedmiotów pobierane są regularnie z USOS-a. Dane zawarte w katalogu studiów i zasady kwalifikacji pobierane są natomiast z IRK. Komunikacja serwisu z USOS-em i IRK gwarantuje aktualność Informatora.
 • System Rezerwacji Sal - serwis służący do rezerwowania sal w skali całego Uniwersytetu Warszawskiego. Pozwala na efektywne zarządzanie wykorzystaniem wszystkich pomieszczeń dydaktycznych. Do najważniejszych funkcji systemu można zaliczyć: możliwość nanoszenia rezerwacji sal, mechanizm wyszukiwania konkretnych zajęć lub wolnych sal, generator raportów i statystyk dotyczących obłożenia poszczególnych sal i budynków, możliwość eksportowania poszczególnych planów zajęć do formatu PDF.
 • Ankieter - uniwersytecki serwis ankietujący, udostępniający ankiety zarówno dla studentów, jak i dla pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. Poprzez wypełnianie ankiet można wyrazić opinię na różne tematy, a tym samym wpływać na podejmowane na Uniwersytecie decyzje. O różnych rodzajach ankiet przeprowadzanych na UW, w tym o zastosowaniach Ankietera, piszemy w serii naszych artykułów o ankietach: część 1, część 2, część 3.
 • Ankieter dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, z którego korzystają czasem przedstawiciele innych społeczności naszej uczelni.

Na UW działają również systemy, króre zostały dostosowane do współpracy z USOS-em, mimo iż powstały niezależnie od niego:

 • Platforma do obsługi zajęć internetowych oraz platforma do obsługi internetowych kursów językowych, zarządzane przez COME, czyli Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji - jeżeli jakieś przedmioty na UW są prowadzone lub wspomagane przez Internet, to zazwyczaj odbywa się to za pośrednictwem tych serwisów.
 • Poczta UW dla studentów oraz Poczta UW dla pracowników - serwisy umożliwiające dostęp do elektronicznej skrzynki pocztowej. Uczelniane konto e-mailowe przysługuje każdemu studentowi i pracownikowi UW. Co więcej - przepisy UW nakazują w przypadku korespondencji elektronicznej związanej z uniwersytetem korzystanie z uczelnianego konta e-mail. Adresy e-mail pracowników i studentów są kopiowane do USOS-a, a stamtąd do USOSweba. Dzięki temu możliwe jest korzystanie z funkcji U-MAIL, dzięki której za pośrednictwem USOSweba można np. wysłać wiadomość do wszystkich studentów danej grupy bez znajomości ich adresów (patrz: USOSweb - materiały dla pracowników i studentów). Więcej informacji na temat poczty elektronicznej na UW znajdziesz w naszym artykule.
 • System biblioteczny Biblioteki Uniwersyteckiej - dzięki tej integracji można np. aktywować ELS jako kartę biblioteczną.
 • System kadrowy, zawierający informacje o pracownikach Uniwersytetu Warszawskiego.

Na naszej uczelni funkcjonują też serwisy, które choć nie współpracują bezpośrednio z USOS-em, to można się do nich zalogować poprzez Centralny System Uwierzytelniania. W ten sposób serwisy te pośrednio korzystają ze zgromadzonych w USOS-ie danych o użytkownikach:

USOS Uniwersytetu Warszawskiego, podobnie jak USOS-y innych polskich uczelni, współpracuje z następującymi ogólnopolskimi serwisami:

 • biurokarier.edu.pl - ogólnopolska platforma dla pracodawców, studentów i absolwentów zarejestrowanych w akademickich biurach karier. Serwis oferuje studentom i absolwentom Uniwersytetu Warszawskiego dostęp do zamieszczonych w nim ofert pracy, praktyk, stażu itp. (wraz z opcją odpowiedzi na ofertę) oraz możliwość zredagowania własnego CV, które widoczne będzie dla pracodawców. Platforma jest przystosowana do współpracy z wdrożonymi na korzystających z niej uczelniach USOS-ami, z których pobiera aktualne dane studentów i absolwentów (wyłącznie za ich wiedzą i zgodą). Więcej informacji o akademickich biurach karier, Biurze Karier UW oraz platformie biurokarier.uw.edu.pl zamieściliśmy w serii naszych artykułów: część 1, część 2.
 • IRK-MOST - ogólnopolski serwis rejestracyjny dla studentów pragnących odbyć część studiów poza macierzystą uczelnią w ramach Programu Mobilności Studentów (Program MOST). Uczelnie biorące udział w programie umieszczają w serwisie ofertę kierunkową wraz z liczbą miejsc na poszczególnych kierunkach. Na podstawie tej oferty studenci mogą się elektronicznie zarejestrować na konkretny kierunek na wybranej uczelni. Więcej na temat Programu MOST i działania platformy IRK-MOST można się dowiedzieć z lektury naszego artykułu.