Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Rzecznik akademicki do spraw studenckich i pracowniczych

Rejestracje na egzaminy - nowa metoda

Już wkrótce w serwisie USOSweb udostępniona zostanie nowa wersja modułu rejestracji na egzaminy, która stopniowo będzie wdrażana na wydziałach UW. W przeciwieństwie do dotychczas używanej wersji, wynik nowej metody rejestracji nie zależy od kolejności zgłoszeń studentów, czyli zasada "kto pierwszy, ten lepszy" nie obowiązuje. Przebieg rejestracji jest następujący: w trakcie krótkich (np. 15-minutowych) mikrotur studenci dokonują wyborów odnośnie zapisów, a w przerwach pomiędzy mikroturami dowiadują się, czy udało im się zapisać. Jeżeli nie, to w kolejnej mikroturze mogą próbować zapisać się ponownie, dokonując innych wyborów. W przyszłości taka metoda zapisów obejmie również inne rejestracje - na przedmioty ogólnouniwersyteckie, zajęcia z wychowania fizycznego, obowiązkowe przedmioty kursowe etc.

Zachęcamy studentów i nauczycieli akademickich do zapoznania się z dostępnym w USOS-owni podręcznikiem Rejestracje na egzaminy.

Powtarzanie zajęć z języka obcego z powodu niezadowalających wyników w nauce

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia nr 20 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2013/2014, studenci, którzy wykorzystali już dwa żetony egzaminacyjne i zamierzają po raz kolejny podejść do egzaminu certyfikacyjnego, są zobowiązani do zarejestrowania się na 10-godzinny kurs on-line w ramach powtarzania zajęć z języka obcego z powodu niezadowalających wyników w nauce. Koszt kursu wraz z weryfikacją efektów to 150 PLN.

Aby zarejestrować się na egzamin certyfikacyjny należy:

Student otrzymuje kolejny żeton egzaminacyjny po uregulowaniu płatności za kurs. Brak opłaty uniemożliwi dokonanie rejestracji.

Rejestracje żetonowe - istotne zmiany

W serwisie UL wprowadzono zmiany dotyczące procesu rejestracji. Zostały one opisane w poświęconym im artykule. Koniecznie powinni się z nim zapoznać wszyscy studenci biorący udział w rejestracjach żetonowych.

Wszelkie pytania oraz uwagi dotyczące przedstawionych w artykule zmian prosimy zgłaszać w tym wątku forum.

Termin podpięć w USOSweb dla przedmiotów w semestrze letnim

Biuro Spraw Studenckich informuje, że dokonywanie przez studentów podpięć w USOSweb dla przedmiotów realizowanych w semestrze letnim 2013/2014 będzie możliwe w okresie od 24 lutego do 13 marca br.

BSS jednocześnie przypomina o konieczności terminowego dokonania podpięć.

Informacja MNiSW odnośnie definicji pierwszego kierunku studiów stacjonarnych

Biuro Spraw Studenckich informuje, że w przekazanej Uczelni informacji otrzymanej w dniu 30 grudnia 2013 r., Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie m.in. odpłatności za drugi kierunek studiów stacjonarnych wskazuje, iż studiami na pierwszym kierunku studiów są studia rozpoczęte w roku akademickim 2012/2013 z decyzją o przyjęciu wydaną po 30.09.2012 r. oraz w latach następnych.

Informacje obecnie uzyskane w znacznym stopniu odbiegają od wyjaśnień dotychczas przekazywanych Uczelni przez MNiSW.

Mając powyższe na uwadze BSS pragnie poinformować, że uległa zmianie sytuacja prawna studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012 oraz 2012/2013 (wobec, których decyzja o przyjęciu zapadła do 30 września 2012 r.).

Studia podjęte w roku akademickim 2011/2012 oraz 2012/2013 (z decyzją o przyjęciu wydaną do 30.09.2012 r.) nie są uwzględniane w kontekście przepisów o odpłatności. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż studiami na pierwszym kierunku są studia podjęte w roku akademickim 2013/2014.

Treść nowej uzyskanej z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykładni znajdą Państwo na stronie głównej Biura Spraw Studenckich pod następującym odnośnikiem: http://www.bss.uw.edu.pl/aktualnosci/BSS_441_30_2014.pdf

Przedłużenie możliwości podpinania przedmiotów

Informujemy, że zgodnie z decyzją pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Marty Kicińskiej-Habior możliwość podpinania przedmiotów przez studentów w USOSweb została przedłużona do 8 grudnia br.

Poradnik - podpinanie przedmiotów w roku akademickim 2012/2013

Na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki został opracowany poradnik opisujący zasady podpinania przedmiotów oraz objaśniający wpływ podpięć na średnie, rozliczanie lat, suplement i opłaty.

Treść poradnika może jeszcze ulegać nieznacznym zmianom (na przykład po uwzględnieniu kolejnych interpretacji przepisów z MNiSW), o których będziemy informować na bieżąco.

Poradnik dedykowany jest studentom Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, jednak w dużej mierze zawiera uniwersalne treści, przydatne wszystkim studentom UW. Gorąco więc namawiamy do jego lektury.

Pobierz poradnik

Uwaga! Ważny komunikat dotyczący podpinania przedmiotów

Biuro Spraw Studenckich informuje, że wszystkich studentów dotyczy obowiązek podpinania przedmiotów pod program i etap studiów lub tylko pod program – bez wskazania etapu.

Jeżeli student nie podepnie przedmiotu to tym samym zadeklaruje, że jest to przedmiot ponadplanowy wykraczający poza limit dopuszczalnych dla tego programu zajęć ponadplanowych i od roku akademickiego 2013/2014 będzie zobowiązany do wniesienia za niego opłaty.

Za przedmioty zrealizowane przed rokiem akademickim 2013/2014 a niepodpięte i zrealizowane w ramach limitu nie będą pobierane opłaty.

Zgodnie z Regulaminem Studiów oraz Szczegółowymi Zasadami Studiowania w jednostce przed rokiem akademickim 2013/2014 od studentów mogły być pobierane opłaty za zajęcia nieobjęte planem studiów przewyższające limit zajęć ponadplanowych (w oparciu o zapisy § 15 – Regulaminu Studiów z 2006 r. i Regulaminu Studiów z roku 2010 i 2012).

Aktualizacja: Biuro Spraw Studenckich informuje, że zgodnie z decyzją pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Marty Kicińskiej-Habior możliwość podpinania przedmiotów przez studentów w USOSweb została przedłużona do 13 listopada br.